رایان پرسیس با هدف ایجاد بستری مناسب در زمینه ارائه راهکارهای یکپـارچه فناوری اطلاعـات تأسیس گردید. این شرکت با بهـره‌گیری از تجـارب ارزشمند متخصصین و کارشناسـان مجرب و تلفیق آن با دانش روز سـعی نمـوده است راهکارهـای جامـع و موثری را همراه با بالاتـرین کیفیت و پشتیبانـی مناسب به مشتریـان خود عرضـه نمایـد و کسب رضایت او را غایت اهداف سازمان می‌داند.

برخی شرکت‌ها با قوانین و یا سلسله مراتب خاصی اداره می‌شوند، اما رایان پرسیس ، با ارزش‌ها پیش می‌رود. ارزش‌هایی ساده اما بنیادین و اثربخش که سعی داریم آن‌ها را با کارمندان و مشتریان خود به اشتراک بگذاریم. این ارزش‌ها در تمام ارتباطات متقابل‌مان هدایتگر ماست.

اهداف و چشم انداز ها

نوآوری ، کیفیت خدمات ، شناخت دقیق نیاز های مشتریان و پایبندی به محصولات از ارزش ها و اهداف رایان پرسیس می باشد. از دیگر اهداف رایان پرسیس کسب بالاترین رتبه در پاسخگوئی به نیازهای نرم افزاری بازار در بخش های اداری ، مالی و بازرگانی برای کسب و کارهای کوچک و بزرگ و همچنین ادارات و ارگان های دولتی می باشد. گسترش و توسعه حوزه جغرافیائی بازار محصولات از دیگر اهداف شرکت رایان پرسیس می باشد.

فعالیت‌های اصلی رایان پرسیس

  • ارائه‌ راهکارهای نرم‌افزاری بر اساس فرایندهای عملیاتی سازمان‌های متوسط و بزرگ درصنایع متفاوت
  • ارائه‌ راهکارهای نرم‌افزاری برای کسب وکارهای کوچک
  • ارائه‌ راهکارهای خاص فناوری اطلاعات برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی
  • ارائه خدمات مهندسی شبکه‌های پیشرفته و امنیت اطلاعات
  • طراحی و پیاده سازی سیستم های سفارش مشتری
  • طراحی و تولید بسته های نرم افزاری آماده